Jakie kraje są w NATO?

Sojusz Północnoatlantycki NATO powstał w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 roku. Zainicjowany został przez Stany Zjednoczone. Bezpośrednią przyczyną stworzenia organizacji to było nieustanne zagrożenie od strony ZSRR, a także powiększanie się w bloku państw komunistycznych. Wszystko do zagrażało powojennemu układowi sił w Europie. Bezpośrednim objawem tego zagrożenia stała się blokada Berlina Zachodniego, która była odpowiedzią na osuwające się jednoczenie Niemiec Zachodnich. Prezydent USA Harry Truman w 1947 roku wygłosił pamiętne przemówienie przed amerykańskim kongresem. Znajdował się w nim postulat dotyczący chęci niesienia pomocy przez USA wszystkim państwom, które są zagrożony działaniem sił komunistycznych. Tym samym powstała tak zwana doktryna Trumana, które stało się następnie podstawą zagranicznej polityki dla Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie była ona także podłożem pod działalność NATO. Do sojuszu wchodziły te państwa, który składały deklarację walki o bezpieczeństwo wolność, a także wspólne dziedzictwo wszystkich państw członkowskich. Państwa popierały także zasady demokracji, poszanowania praw obywateli oraz indywidualnej wolności każdej jednostki. Początkowo traktat Północnoatlantycki tworzyło 12 państw, wśród których znajdowały się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Belgia, Kanada, Francja oraz Włochy. Nadrzędną misją na to było podtrzymywanie ekspansji komunizmu. Jednocześnie kilka miesięcy przed powstaniem na to w Moskwie utworzono Radę wzajemnej pomocy gospodarczej. Tym samym nasilił się proces sowietyzacji wszystkich państw w bloku wschodnim. Jednocześnie w 1949 roku zaostrzyła się zimna wojna. Cele NATO zmieniły się drastycznie po roku 2001 kiedy doszło do ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. Wówczas nadrzędną zasadą sojuszu stała się konieczność ochrony państwa, który uległ atakowi przez wszystkich pozostałych członków. Jednocześnie oznacza to, że to państwa członkowskie pełnią największą funkcję w NATO. Aktualnie do składu NATO zalicza się 30 członków. Jest to Belgia, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Dania, Francja, Hiszpania, Grecja, Islandia, Holandia, Litwa, Kanada, Macedonia Północna, Łotwa, Luksemburg, Norwegia, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Turcja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Węgry, Włochy oraz Wielka Brytania.

Celem sojuszu jest także promowanie współpracy między państwami, które do niego nie należą. Realizowane są misje pokojowe, a także reform systemów obronnych. Dzięki temu możliwa jest międzynarodowa pomoc wojskowa oraz polityczna w przypadku, kiedy dojdzie do zbrojnej napaści na jakiegokolwiek z członków NATO. Dzięki temu co już jest gwarancją wolności, a także bezpieczeństwa wszystkich członków. Wśród 30 członków sojuszu tylko dwóch pochodzi z Ameryki Północnej, natomiast Pozostali są z Europy. Co więcej wśród nich każde państwo Posiada pewne siły zbrojne, poza islandią, która nie ma regularnej armii, natomiast posiada dawno oddziały straży nadbrzeżnej oraz żołnierzy realizujących operacje pokojowe.

2 thoughts on “Jakie kraje są w NATO?”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.