Jak funkcjonuje chłodnictwo przemysłowe?

Instalacja chłodnicza składa się z obiegu chłodniczego zdolnego do chłodzenia. Działanie przemysłowej jednostki chłodniczej odbywa się na tej samej zasadzie co pompy ciepła, z tym że jej cykl jest odwrócony. System chłodniczy może być zainstalowany w wielu różnych środowiskach zawodowych. Może być stosowany do: klimatyzowania profesjonalnych biur, w celu zapewnienia komfortu ich mieszkańcom; chłodzenia pomieszczeń komputerowych (serwerowni lub centrum danych), w celu ochrony sprzętu komputerowego,  regulowania temperatury poprzez chłodzenie procesu produkcyjnego (odlewnia, obróbka blach itp.), aby chronić maszyny i poprawić warunki pracy pracowników; zagwarantowania stałej temperatury w laboratorium farmaceutycznym (z możliwością założenia systemu filtracji pyłu).

Działanie chłodnictwa przemysłowego

Chłodnictwo przemysłowe to złożony proces, który wymaga kontroli. Kompresja – sprężarka zasysa płyn pod niskim ciśnieniem i o niskiej temperaturze, energia mechaniczna sprężania pozwoli na wzrost ciśnienia i temperatury .Różnica ciśnień pozwoli na przepływ płynu przez obieg chłodniczy. Tutaj płyn jest w stanie gazowym. Kondensacja – gorące gazy o wysokim ciśnieniu i temperaturze pochodzące ze sprężarki trafiają do skraplacza, skraplacz jest wymiennikiem, który umożliwi skroplenie płynu poprzez wymianę z płynem zewnętrznym w stałej temperaturze i ciśnieniu, jest to faza kondensacji, para stopniowo przekształca się w ciecz. Niedostatecznie schłodzona ciecz ulega częściowemu odparowaniu w wyniku nagłego spadku ciśnienia podczas przechodzenia przez kalibrowaną kryzę zaworu rozprężnego, który moduluje przepływ cieczy przez parownik. Parowanie – parownik jest również wymiennikiem ciepła, ciekły płyn pochodzący z zaworu rozprężnego będzie gotował się lub odparowywał w parowniku poprzez absorbowanie ciepła z płynu zewnętrznego, (woda, powietrze…) jest to faza parowania (zmiana stanu cieczy/pary). Następnie płyn jest zasysany przez sprężarkę do nowego cyklu.

Pozostałe elementy obiegu chłodniczego

Suszarka filtracyjna, której zadaniem jest filtrowanie czynnika chłodniczego i usuwanie z niego wszelkich zanieczyszczeń, takich jak wióry miedziane, opiłki czy osady. Drugą rolą filtra jest usuwanie wilgoci z obwodu. Fizycznie znajduje się on pomiędzy skraplaczem a zaworem rozprężnym. Wziernik, którego zadaniem jest umożliwienie wizualizacji przepływu czynnika chłodniczego, gdy jest on w pełni płynny. Ten wziernik znajduje się również pomiędzy skraplaczem a zaworem rozprężnym, tuż za odwadniaczem. Cylinder odbiorczy cieczy. W zależności od natężenia przepływu płynu regulowanego przez zawór rozprężny, musi istnieć możliwość magazynowania niewykorzystanego płynu. Siłownik znajduje się na wylocie ze skraplacza. Wyłączniki wysokiego i niskiego ciśnienia. Ich rolą jest bezpieczeństwo. Ich zadaniem jest odcięcie sprężarki w przypadku wykrycia nienormalnie wysokiego ciśnienia. Zawór serwisowy, przydatny głównie podczas konserwacji, montażu lub demontażu obiegu chłodniczego. Zawór odwracający cykl, którego nazwa doskonale określa jego zastosowanie. Umożliwia przełączanie z trybu zimnego na gorący, w zależności od potrzeb (na przykład na klimatyzatorze)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.